Wybierz jezyk: polski | English

Polityka prywatności

IQS spółka z o.o. świadomy jest odpowiedzialności związanej z ochroną prywatności respondentów biorących udział w sondażach internetowych. Dokument ten określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji badań.


CEL I WYKONAWCA BADAŃ
Gwarantujemy, że z uczestnictwem w prowadzonych przez nas badaniach w tym uczestnictwem w Panelu „Opinie.pl” nie łączy się ryzyko otrzymywania żadnych reklam ani ofert zakupu. Celem badań jest poznanie opinii osób i instytucji przy użyciu metod badawczych. Wyniki badań służą formułowaniu ogólnych wniosków, na podstawie których podejmowane są decyzje dotyczące zarówno kwestii biznesowych, jak i społecznych. Wyniki badań prezentowane są w postaci niepozwalającej na odtworzenie odpowiedzi konkretnego respondenta. Badania prowadzone są przez firmę IQS Sp. z o.o. lub jej partnerów.


POUFNOŚĆ
Wszystkie odpowiedzi, których udzielisz, traktujemy jako poufne. Jeżeli podasz w kwestionariuszu adres e-mail bądź numer swojego telefonu, będzie on użyty tylko i wyłącznie do komunikacji w celach związanych z badaniem i to jedynie pod warunkiem udzielenia przez Ciebie zgody na to. Bez takiej zgody nie będziemy wysyłać do Ciebie żadnych e-maili ani używać podanego adresu e-mail do innych celów. Żadne osobiste informacje nie zostaną przez nas zebrane bez Twojej wcześniejszej wiedzy i zgody. Na każdym etapie badania oraz po jego zakończeniu masz prawo do tego, aby całość lub wybraną część podanych przez Ciebie danych została usunięta z naszej bazy danych lub zaktualizowana. Usunięcie danych odbywa się poprzez wdrożenie procedury, w wyniku której zostaną zlikwidowane wszystkie zapisy umożliwiające identyfikację źródła danych.


DOBROWOLNOŚĆ
Współpraca na każdym etapie badania jest całkowicie dobrowolna. Oznacza to, że nie musisz wypełniać wybranego kwestionariusza, jeżeli nie chcesz tego uczynić.


OCHRONA DZIECI
Każdy przed poddaniem się badaniu jest pytany o wiek. Osoby poniżej 15 roku życia są proszone o uczestniczenie w badaniu za zgodą opiekuna, jednakże nie możemy zagwarantować, że każde dziecko zastosuje się do naszych wskazówek.


ZASADY WYŚWIETLANIA ZAPROSZEŃ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU NA STRONACH INTERNETOWYCH
Zaproszenie wyświetlane jest tylko na tych stronach internetowych, których wydawcy wyrazili na to zgodę. Zaproszenie jest losowo wyświetlana internautom odwiedzającym jedną ze stron, na których zaproszenie jest emitowane. Mechanizm wyświetlania zaproszenia jest tak skonstruowany, że użytkownik wylosowanego do emisji komputera dane zaproszenie widzi tylko raz. Losowanie do badania opiera się na tzw. mechanizmie „cookies”. Każdy plik „cookie” reprezentuje jeden profil przeglądarki i bierze udział w losowaniu. Udział w losowaniu biorą tylko takie pliki „cookie”, które mają wystarczająco długi „okres życia”. Oznacza to, że jeżeli na komputerze jest zainstalowany program, który usuwa pliki „cookie” lub użytkownik usuwa je „ręcznie”, albo też w ustawieniach przeglądarki przyjmowanie plików „cookie” jest zablokowane, wtedy takie „cookie” nie bierze udziału w losowaniu.


ZASADY WYŚWIETLANIA ANKIET BADAWCZYCH W INTERNECIE
Ankieta wyświetla się tylko na tych stronach internetowych, których administratorzy wyrazili na to zgodę. Ankieta jest losowo wyświetlana Internautom odwiedzającym jedną ze stron, na których kwestionariusze są emitowane. Mechanizm wyświetlania ankiety jest tak skonstruowany, że użytkownik wylosowanego do emisji ankiety komputera daną ankietę widzi tylko raz. Losowanie do badania opiera się na tzw. mechanizmie „cookies”. Każde „cookie” reprezentuje jeden profil przeglądarki i bierze udział w losowaniu. Udział w losowaniu biorą tylko takie „cookie”, które mają wystarczająco długi okres życia. Oznacza to, że jeżeli na komputerze jest zainstalowany program, który usuwa „cookie” lub użytkownik usuwa je „ręcznie”, albo też w ustawieniach przeglądarki przyjmowanie „cookie” jest zablokowane, wtedy takie cookie nie bierze udziału w losowaniu.


DANE POBIERANE PRZEZ KWESTIONARIUSZ W SPOSÓB AUTOMATYCZNY
W sposób niewidoczny, wraz z kwestionariuszem, pobieramy tylko niektóre z danych, które są standardowo wysyłane przez przeglądarkę przy pobieraniu stron WWW. Są to:

 • Adres IP komputera,
 • Rozdzielczość ekranu,
 • Wersja systemu operacyjnego,
 • Wersja przeglądarki,
 • Plik „cookie”.

Dane te pobieramy wyłącznie w celach badawczych. Żadnych innych danych, poza wyżej wymienionymi, nie pobieramy z Twojego komputera lub innego urządzenia końcowego.


PLIKI „COOKIE” I PODOBNE TECHNOLOGIE
Pliki „cookie” (oraz inne podobne technologie, których używamy) to informacje, które są zapisywane na Twoim urządzeniu w trakcie przeglądania przez Ciebie stron internetowych.


STOSOWANIE PLIKÓW „COOKIE”
Używamy plików „cookie” i innych podobnych technologii, aby uchronić internautów przed zbyt częstym wyświetlaniem się kwestionariusza oraz w celach badawczych. Dzięki nim wiemy, jaka grupa użytkowników odwiedza nasze strony. Stosujemy dwa rodzaje plików „cookie” ze względu na sposób przechowywania:

 • Pliki sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są na Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym jedynie podczas Twojej wizyty na stronie, a po jej zakończeniu są usuwane;
 • Pliki stałe (persistent cookies) – pliki, które są przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym również po zakończeniu Twojej wizyty na stronie – na czas określony w parametrach plików „cookie” lub do czasu ich usunięcia;

oraz następujące rodzaje plików „cookie” ze względu na sposób działania:

 • „niezbędne” – potrzebne do poprawnego działania strony;
 • „wydajnościowe” – dostarczające informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej, w celu optymalizacji korzystania ze strony;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień;
 • „reklamowe” – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań poszczególnych internautów.

Ograniczenia stosowania plików „cookie” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych przez Ciebie stron.


ZGODA NA PRZECHOWYWANIE PLIKÓW „COOKIE”
W wielu przypadkach ustawienia przeglądarki internetowej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookie” w komputerze lub innym urządzeniu końcowym. Możesz w każdym momencie zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce tak, aby:

 • przeglądarka blokowała automatyczną obsługę plików „cookie”;
 • przeglądarka informowała Cię o każdorazowym zamieszczeniu plików „cookie”.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików „cookie” są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.


ZABLOKOWANIE WYŚWIETLANIA ZAPROSZEŃ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU NA STRONACH INTERNETOWYCH
Istnieje także możliwość nadania pliku „cookie”, który w sposób trwały zablokuje wyświetlanie zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu na stronach internetowych. Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości, kliknij tutaj.


NIEODPŁATNOŚĆ
Udział w badaniach, oprócz badań realizowanych na Panelu „Opinie.pl”, gdzie respondenci otrzymują nagrody, jest nieodpłatny. Oznacza to, że osoby biorące udział w badaniu zarówno nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, jak też nie ponoszą żadnych kosztów poza standardowymi opłatami jakie są ponoszone przy łączeniu się z internetem.


OCHRONA DANYCH
IQS Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.). Wszystkie zbierane przez nas dane są należycie zabezpieczone i chronione.


KONTAKT Z NAMI
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Panelu możesz skontaktować się z nami pod adresem ankiety@grupaiqs.pl  oraz numerem telefonu +48 22 592 63 00.
Firma IQS Sp. z o.o. ma swoją siedzibę przy ul. Mangalia 2A  w Warszawie.